Portfel inwestycyjny – portfel efektywny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Portfel inwestycyjny – portfel efektywny

Wszystkie portfele leżące na krzywej XF będą portfelami efektywnymi. Portfel leżący w punkcie X nazywamy portfelem efektywnym o minimalnym ryzyku. Mają one przy oczekiwanej stopie zwrotu najniższe ryzyko lub przy określonym ryzyku, najwyższą stopę zwrotu. Wprowadzenie do portfela krótkiej sprzedaży pozwala na stworzenie portfela efektywnego, który dominuje (jest lepszy) nad portfelem, który krótkiej sprzedaży nie zawiera. Nie będziemy go jednak rozpatrywali z trzech powodów. Po pierwsze krótka sprzedaż jest często niedostępna dla wszystkich inwestorów. Po drugie krótka sprzedaż jest często wstrzymywana przez komisje nadzoru w sytuacji gwałtownych spadków. I po trzecie, najważniejszą przyczyną jest to, że nasza strategia budowania portfela powinna wykluczać takie transakcje, gdyż jak już wcześniej powiedzieliśmy, krótka sprzedaż wiąże się z ograniczonymi zyskami i nieograniczonymi stratami.

Powiedzieliśmy, że inwestorzy mają do wyboru portfele o różnym składzie leżące na krzywej X F. Ich wybór zależeć będzie od preferencji (szczególnie awersji do ryzyka) wynikającej z teorii użyteczności Jednak dla inwestora kierującego się zasadami teorii budowy portfela, tzn. uzyskania jak najwyższego dochodu przy najniższym ryzyku, jest tylko jeden portfel, który odpowiada najwyższej oczekiwanej użyteczności tego inwestora.

portfel i krzywe

Rys. Portfel efektywny określonego inwestora.

Jest to portfel leżący na styku granicy efektywnej i krzywej obojętności odpowiadającej najwyższej oczekiwanej użyteczności. Wszystkie inne portfele leżące na granicy efektywnej (portfele efektywne) będą dla tego inwestora portfelami gorszymi, gdyż będą leżeć na krzywej obojętności o niższej oczekiwanej użyteczności.

Praktyczne wyznaczanie składu portfela efektywnego oparte jest na rachunku macierzowym. Dlatego do budowy portfela proponujemy  Państwu wykorzystanie systemu SISS 2010.